top of page
Chatrobot_Personvernrådgiveren.png

Hei!

Jeg er GDPR GUIDEN og jeg kan svare på spørsmål om personvern. Jeg gir deg generelle svar og veiledning på det du måtte lure på. Jeg erstatter dessverre ikke juridisk rådgivning, men kan gi deg svar på mange av de spørsmålene du har om personvern.

 

Jeg forstår best korte og presise spørsmål.

Hva kan jeg hjelpe deg med?

Personvern utgjør en betydelig risiko for omdømme. Feil håndtering av personopplysninger kan også påføre din arbeidsgiver økonomiske konsekvenser. Ansatte i mange virksomheter mangler kunnskap om regelverket. Mange ansatte er heller ikke bevisst på risikoen ved behandling av personopplysninger på arbeidsplassen. GDPR GUIDEN bistår ansatte med å ta riktige valg etter personvernregelverket (GDPR). 

GDPR GUIDEN er utviklet av jurister i Advokatfirmaet Erling Grimstad AS - www.governance.no - med god kompetanse på personvernområdet. Der chatboten ikke kan gi deg et presist svar, er jurister tilgjengelig for å besvare dine spørsmål. 

Hvem passer GDPR GUIDEN for?
Hva kan GDPR GUIDEN hjelpe deg med?
GDPR GUIDEN er en chatbot utviklet for ansatte i virksomheten som behandler personopplysninger. Den tar deg gjennom de riktige stegene i beslutningsprosessen. Den gir deg svar på mange av de spørsmålene du har om personvern på en rask og effektivt måte.   

Jurister sørger for at chatboten er oppdatert og relevant. 
  • Svare deg på de fleste spørsmål du har om personvernregelverket.
  • Svare deg når du trenger det (24/7).
  • Lede deg gjennom beslutningsprosesser for å sikre at du tar riktige beslutninger.
  • Øke din kunnskap om personvernregelverket.
  • Gi deg relevante henvisninger til kilder som veiledere fra tilsynsmyndigheter og andre for ytterligere informasjon om spesifikke spørsmål og tema.
  • Lære deg om kravene som gjelder for behandling av personopplysninger. 
  • Sikre at kunder og andre du er i kontakt med i ditt arbeid får korrekte svar på personvernspørsmål. 

Ønsker du demonstrasjon av GDPR GUIDEN kan du sende e-post til hello@governance.no eller skrive inn din kontaktinformasjon her:

Takk. Henvendelsen er mottatt.

Du kan også sende oss e-post til hello@governance.no

bottom of page